ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o.

Politika Integriranog Sustava Upravljanja

Posvećenost kvaliteti i stalnom usavršavanju

Naša politika je usredotočena na kontinuirani razvoj stručnog osoblja i korištenje suvremene opreme za ugodan i siguran rad.

Sigurnost, zaštita okoliša i visoki standardi

Težimo stalnom poboljšanju u zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i zdravstvenoj sigurnosti naših zaposlenika.

Uprava tvrtke ZT – ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću politiku upravljanja kvalitetom, okolišem, te zdravljem i sigurnošću na radu:

Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima ZT – ZGRADARSKA TEHNIKA D.O.O. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • pribavljati najsuvremeniju opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan i siguran rad
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s renomiranim svjetskim proizvođačima opreme
 • nuditi kupcima optimalna i cjelovita rješenja
 • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe kupaca
 • nuditi i pružati usluge redovnog i interventnog održavanja ugrađenih sustava u cilju osiguranja maksimalne raspoloživosti pripadnih procesa
 • pratiti zakonsku i drugu obvezujuću regulativu i trajno se usklađivati s njom
 • primjenjivati učinkovite mjere zaštite na radu i pribavljati svu potrebnu zaštitnu opremu koja će jamčiti visoku razinu opće i zdravstvene sigurnosti naših zaposlenika
 • sprečavati nastajanje nesreća i profesionalnih bolesti te ostalih rizika za zdravlje povezanih uz posao
 • trajno poboljšavati odnos prema okolišu i nastojati da sva naša rješenja uključuju skrb o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti
 • sprečavati nastajanje ekoloških i fizičkih šteta
 • poduzimati sve zakonske mjere zbrinjavanja otpada nastalog kroz procese realizacije
 • biti otvoreni za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama po temama zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika
 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost integriranog sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 te težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Svaki djelatnik ZT – ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o. mora biti upoznat s politikom upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.
Ova politika dostupna je svim zainteresiranim stranama na internetskoj stranici ZT – ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o., a ZT – ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o. će svaku suradničku organizaciju izravno upoznati s ovom politikom i poticati da je i ona primijeni u svom radu.

Direktor:

Oliver Martinjaš

Za našu pouzdanost jamče i naši certifikati